Splošni pogoji poslovanja - DC Store


Splošno

Te Splošne pogoje poslovanja – DC STORE (v nadaljevanju: Pogoji poslovanja) izdaja družba Erste Card d.o.o., Ameriška ulica 2, 1000 Ljubljana, matična št. 6395791000, davčna št.: SI39435423 (v nadaljevanju: "Erste Card").
Pogoji poslovanja opredeljujejo način delovanja spletne trgovine DC STORE (v nadaljevanju: "DC STORE" ali "spletna trgovina") in pravice in obveznosti uporabnikov trgovine - članov Diners Cluba (v nadaljevanju: "uporabniki")  pri naročanju izdelkov ali storitev (v nadaljevanju: "artikli") preko spletne trgovine ter pravice in obveznosti Erste Carda in posameznih ponudnikov blaga in storitev, ki na DC STORE ponujajo svoje izdelke oziroma storitve.

S spletno trgovino DC STORE upravlja Erste Card, ponudbo artiklov, ki je na DC STORE na voljo uporabnikom, pa pripravljajo, zagotavljajo in ponujajo tretje osebe – partnerji Erste Carda (v nadaljevanju: "partnerji").

Prijava in vrste uporabnikov

Spletna trgovina DC STORE in ponudba na njej je dostopna vsem obiskovalcem, za izvedbo nakupa pa je pogoj imetništvo plačilne kartice Diners Club izdajatelja Erste Card (v nadaljevanju: "člani Diners Cluba").

Nakupi na DC STORE se lahko izvajajo brez registracije ali z registracijo uporabnika.

Registracija se izvede z vpisom naslednjih podatkov uporabnika:

 • ime in priimek;
 • e-mail naslov;
 • geslo.

Z registracijo obiskovalec postane uporabnik in dobi uporabniško ime, ki je enako njegovemu naslovu elektronske pošte, in izbrano geslo.
Za pridobitev kartice Diners Club so informacije in pogoji dostopni na www.dinersclub.si.

Vloga Erste Carda

Erste Card preko spletne trgovine DC STORE omogoča partnerjem prodajo svojih artiklov članom Diners Cluba. Erste Card za ta namen upravlja s spletno trgovino DC STORE, ki partnerjem in uporabnikom omogoča izvedbo prodaje oziroma nakupa posameznega artikla in izvedbo plačilne transakcije za namen plačila kupnine za artikel preko Diners Club kartice. Erste Card ni kupec ali prodajalec artiklov, ki so dostopni preko spletne trgovine. Posledično se pri izvedbi nakupa preko spletne trgovine DC STORE v skladu s 5. poglavjem teh Splošnih pogojev sklene prodajna pogodba neposredno med uporabnikom in partnerjem,  Erste Card pa ne prevzema odgovornosti za katerekoli obveznosti uporabnika in partnerja, ki izhajajo iz te prodajne pogodbe.

Za izvedbo prodaje posameznega artikla so odgovorni posamezni partnerji, ki prav tako odgovarjajo za morebitne napake na artiklih, sprejemanje reklamacij in reklamacijskih zahtevkov s strani posameznih uporabnikov in za zagotavljanje drugih pravic uporabnikov, ki jih imajo kot potrošniki v skladu z veljavno zakonodajo.

Z namenom zagotavljanja uporabniške izkušnje Erste Card za uporabnike zagotavlja tehnično podporo in informacije glede artiklov, ki so na spletni trgovini na voljo, ki je dostopna:

 • preko telefona na telefonski številki 01 56 17 800;
 • preko elektronske pošte na dcstore@erstecard.si.

Vinjete in vozovnice na obroke

Erste Card preko spletne trgovine DC STORE omogoča obiskovalcem, da v obročno odplačevanje prenesejo nakup vinjete oziroma IJPP vozovnice, ki je bil predhodno opravljen z Diners Club kartico. Uporabnik lahko kupljeno vinjeto oziroma IJPP vozovnico prenese v obročno odplačevanje v treh dneh tako, da na spletni strani DC Store izpolni obrazec z zahtevo za prenos plačila na obročno odplačevanje in ga s klikom na »Zaključi naročilo« posreduje Erste Card. Uporabnik v obrazcu navede število želenih obrokov, pri čemer je najmanjše število obrokov 2, največje pa 12. Erste Card po prejemu zahteve transakcijo za nakup vinjete oziroma IJPP vozovnice spremeni v transakcijo za obročno odplačevanje. Pogoj za prenos je to, da uporabnik ne presega obročnega limita na svoji Diners Club kartici.

Informacije o artiklih

Na DC STORE obiskovalci lahko najdejo ponudbo artiklov, ki jih za člane Diners Cluba po posebnih pogojih zagotavljajo in ponujajo partnerji Erste Card. O artiklih so v spletni trgovini objavljeni naslednji podatki:

 • opis artikla;
 • slika artikla;
 • podatek o dostopnosti artikla;
 • bistvene lastnosti artikla, vključno s podatkom o garanciji;
 • podatki o prodajalcu artikla (partnerju), vključno s kontaktnimi podatki, za posamezen artikel v ponudbi DC STORE;
 • podatki o načinu, kraju in roku dostave artikla;
 • cena artikla;
 • podatki o možnosti in načinu plačila na obroke.

Vse cene objavljene na spletni trgovini veljajo v trenutku oddaje naročila in veljajo le za nakup preko spletne trgovine DC STORE in za Diners Club člane.  Vse cene izdelkov na DC STORE so prikazane v EUR in vključujejo DDV, ki je na končnem obračunu jasno naveden. Cene brez davka na dodano vrednost so vidne v košarici pred zaključkom naročila.

Erste Card si pridržuje pravico do sprememb in napak v cenah in drugih objavljenih podatkih o artiklih ali tehničnih opisih artiklov brez predhodnega obvestila. Slike so lahko samo simbolične in vedno ne odražajo dejanskega stanja artikla v celoti.

Nakup artikla

Z nakupom artikla na spletni trgovini kupec sklene prodajno pogodbo  neposredno s partnerjem, ki omogoča nakup posameznega artikla preko spletne trgovine DC STORE.

Nakup artikla poteka preko izvedbe posameznih korakov nakupa v spletni trgovini. V posameznem koraku kupec vpiše zahtevane podatke, izbere naslov za dostavo in izdajo računa, izbere način dostave, v zadnjem koraku ("Pregled naročila") pa ima možnost pregleda povzetka naročila še pred končno potrditvijo nakupa.

Kupoprodajna pogodba med kupcem (uporabnikom) in prodajalcem (partnerjem) je sklenjena v trenutku, ko DC STORE kupcu posreduje avtomatizirano elektronsko sporočilo o prejemu njegovega naročila (z naslovom: potrditev prejema naročila), pod pogojem, da je bilo plačilo Od tega trenutka postanejo za ta nakup cena in vsi drugi pogoji nakupa nesprejemljivi in veljajo za uporabnika in za partnerja.

Plačilo

Ponudba artiklov v spletni trgovini DC STORE je namenjena le članom Diners Cluba, zato je plačilo omogočeno le z Diners Club kartico. Plačilo z drugimi plačilnimi sredstvi ali z gotovino trenutno ni omogočeno.

Posamezne artikle, pri katerih je to izrecno označeno, lahko uporabniki z Diners Club kartico plačajo tudi na več obrokov, če imajo to možnost omogočeno in če imajo z Erste Card sklenjeno posebno pogodbo. Največje možno število obrokov je objavljeno v okviru informacij o posameznem artiklu.

Pogoji in pravila za uporabo Diners Club kartice so dostopni na  www.dinersclub.si.
Stroški in druge informacije o nakupih na obroke z Diners Club kartico so dostopni na  www.dinersclub.si.

Dobava artikla in dostava

Dobavni rok za dostavo blaga, ki je na zalogi, je do 10 delovnih dni. Za naročila paketov z več različnimi artikli se lahko čas podaljša na 14 dni. Če blaga ni na zalogi, Erste Card o roku dobave obvesti uporabnika. Za izdelke, ki so označeni s "trenutno ni na zalogi" (rdeč okvirček), se lahko zgodi, da dobava ni več možna.

Če že kupljenega artikla ni na zalogi, vas o roku dobave lahko Erste Card naknadno obvesti. Če se zgodi, da določen že kupljen artikel ni dobavljiv, bo kupcu zaračunana kupnina vključno z vsemi  morebitni stroški vrnjena v celoti.

Dostava naročenega blaga se izvaja preko različnih ponudnikov poštnih storitev, ki jih uporabljajo partnerji, ki na DC STORE ponujajo svoje artikle. Dostava se izvaja vse kraje v Sloveniji.

Cena in metode dostave so uporabniku dane na izbiro znotraj postopka izvedbe naročila, v koraku 4. Način dostave.

Pravica do odstopa od pogodbe in učinki odstopa od pogodbe

Uporabnik ima pravico, da brez navedbe razlogov v 14 dneh odstopi od nakupa - prodajne pogodbe, ki je bila sklenjena za izvedbo nakupa preko DC STORE.

Odstopni rok poteče v 14 dneh od dne, ko član pridobi fizično posest na kupljenem blagu ali jo pridobi namesto člana tretja oseba, ki ni prevoznik in jo v ta namen določi član.

Potrošnik nima pravice do odstopa od pogodbe, pri pogodbah katerih predmet je blago, ki je bilo izdelano po natančnih navodilih potrošnika, ki je bilo prilagojeno njegovim osebnim potrebam, ki zaradi svoje narave ni primerno za vračilo, ki je hitro pokvarljivo ali kateremu je že potekel rok uporabe. Možnost odstopa od pogodbe ni možno pri nakupu programske opreme ali avdio in video nosilcev, če je potrošnik odprl varnostni pečat.

Za uveljavitev pravice do odstopa mora član z nedvoumno izjavo obvestiti Erste Card d.o.o., Ameriška ulica 2, 1000 Ljubljana, tel: 01/5617 800, e-pošta: dcstore@erstecard.si, oziroma prodajalca posameznega artikla, o svoji odločitvi o odstopu od te pogodbe (npr. s pismom, poslanim po pošti, telefaksu ali elektronski pošti). Podatki o prodajalcu so dostopni ob podatkih o artiklu v spletni trgovini oziroma v potrditvenem sporočilu za vaše naročilo. V ta namen lahko član neobvezno uporabi priloženi vzorčni odstopni obrazec. Obrazec je dostopen na povezavi

Da bi se rok za odstop od nakupa (pogodbe) upošteval, zadošča, da je obvestilo v zvezi z uveljavljanjem pravice člana do odstopa od pogodbe poslano pred iztekom odstopnega roka od nakupa.
Edini strošek, ki bremeni člana v zvezi z odstopom od pogodbe, je strošek vračila blaga, ki se v primeru pošiljanja obračunava po ceniku dostavne službe, ki jo izbere član in je odvisen od velikosti in teže nagrade.
Kupljeno blago je potrebno vrniti posameznemu partnerju, ki najkasneje v roku 30 dni od oddanega sporočila o odstopu od pogodbe. Prejeti artikel mora član vrniti nepoškodovano in v nespremenjeni količini, razen če je artikel uničen, pokvarjen ali izgubljen, ne da bi bil za to kriv član.

Ne glede na zgornja določila član nima pravice odstopa od pogodbe v primeru nakupa M-bona ali M-kupona.

Če član odstopi od nakupa (pogodbe), mu prodajalec brez nepotrebnega odlašanja in v vsakem primeru najpozneje v 14 dneh od dneva prejetja obvestila o odstopu od te pogodbe povrne vsa prejeta plačila, vključno s stroški dostave (razen dodatnih stroškov zaradi izbire vrste dostave, ki ni cenovno najugodnejša ponujena standardna oblika dostave s strani prodajalca). Tako povračilo prodajalec izvede z enakim plačilnim sredstvom, kakor je bilo uporabljeno pri izvedbi prvotne transakcije (plačilna kartica Diners Club), razen če je izrecno dogovorjeno drugače. V nobenem primeru pa zaradi tega povračila član ne nosi nikakršnih stroškov. Prodajalec lahko zadrži plačilo, dokler ne prejme vrnjenega blaga ali dokler član ne pošlje dokaza, da je nagrado poslal nazaj, odvisno od tega, kateri dogodek se zgodi prej.

Član artikel vrne ali izroči neposredno prodajalcu, brez nepotrebnega odlašanja in v vsakem primeru najpozneje v 14 dneh od dneva, na katerega je član obvestil Erste Card ali prodajalca o odstopu od pogodbe. Rok se upošteva, če član blago pošlje nazaj pred iztekom 14-dnevnega roka.  Neposredne stroške vračila blaga nosi član. Član odgovarja samo za zmanjšano vrednost blaga zaradi ravnanja z blagom, ki ni nujno potrebno za določanje njegove narave, lastnosti in delovanja.

Izključitev odgovornosti

Blago in storitve, ki jih uporabniki preko spletne trgovine DC STORE naročajo pri posameznih partnerjih, se zagotavljajo s strani posameznih partnerjev, ki so sami odgovorni za vse obveznosti iz naslova prodajne pogodbe, sklenjene med partnerjem kot prodajalcem in uporabnikom kot kupcem.
Erste Card d.o.o. ne prevzema nikakršne odgovornosti za razpoložljivost, kakovost ali ustreznost blaga ali storitev, ki jih uporabniki preko DC STORE kupijo od posameznega partnerja, ali za kakršnekoli zahtevke uporabnikov iz naslova nastanka kakršne koli škode, ki izhaja iz nakupa blaga ali storitev s strani uporabnika pri partnerju preko DC STORE.